Radio2: Xavier Taveirne wordt opvolger van ‘De Inspecteur’


Radio2 heeft een opvolger voor ‘De Inspecteur’. Xavier Taveirne wordt de nieuwe consumentenman, die verder gaat dan enkel radio.


Lees het hele artikel op radiovisie.eu
Auteur: Jean-Luc Bostyn