Radio- & Studiotechniek-Philips Bouwsets

Radio- & Studiotechniek – Philips Bouwsets

Philips heeft in de loop de jaren diverse bouwsets en schama’s uitgebracht voor de radio- en elektronica hobbyist. We geven deze een plaatsje op onze website.

Eind jaren 50 kwam Philips met een aantal radio bouwsets onder de naam Pionier. De Pioneer 1 was een eenvoudige kristalontvanger. De 2 & 3 waren transistorontvangers. Naast deze 3 sets verscheen er ook nog een Pioneer Senior.

Pionier 1
Pionier 2
Pionier 3
Pionier S

In 1969, 1970 en 1971 geeft Philips jaarlijks een catalogus uit met een overzicht van al haar elektronica bouwpakketten. Die catalogus krijgt de naam ‘Hobbyskoop‘ en is gratis verkrijgbaar in de elektronica onderdelen winkels. In juni 1972 wordt besloten deze catalogus om te vormen tot een vier keer per jaar verschijnend écht tijdschrift waarin ook algemene elektronica informatie en na te bouwen schema’s worden gepubliceerd. De hobbyist kan zich op dit tijdschrift abonneren voor Hfl. 3,00 per vier nummers. In april 1980 verschijnt het laatste nummer.

Hobbyskoop 01

Nummer 1

Hobbyskoop 02

Nummer 2

Hobbyskoop 03

Nummer 3

Hobbyskoop 04

Nummer 4

Hobbyskoop 05

Nummer 5

Hobbyskoop 06

Nummer 6

Hobbyskoop 07

Nummer 7

Hobbyskoop 08

Nummer 8

Hobbyskoop 09

Nummer 9

Hobbyskoop 10

Nummer 10

Hobbyskoop 11

Nummer 11

Hobbyskoop 12

Nummer 12

Hobbyskoop 13

Nummer 13

Hobbyskoop 14/15

Nummer 14/15

Hobbyskoop 16

Nummer 16

Hobbyskoop 17

Nummer 17

Hobbyskoop 18

Nummer 18

Hobbyskoop 19

Nummer 19

Hobbyskoop 20

Nummer 20

Hobbyskoop 21

Nummer 21

Hobbyskoop 22

Nummer 22

Hobbyskoop 23

Nummer 23

Hobbyskoop 24

Nummer 24

Hobbyskoop 25

Nummer 25

Hobbyskoop 26

Nummer 26

Hobbyskoop 27

Nummer 27

Hobbyskoop 28

Nummer 28

Hobbyskoop 29

Nummer 29

Hobbyskoop 30

Nummer 30

Hobbyskoop 31

Nummer 31


Vanaf 1974 tot 1985 werden de EE2000 dozen geproduceerd. Een aantal sets en combinatie-sets maakten het mogelijk om een groot aantal elektronische schakelingen te maken zonder solderen.

EE20xx

Loading