Radio Bulletin 1966-1970

Radio Bulletin 1966-1970

‘Radio Bulletin’ was de voortzetting van ‘Amroh Bulletin’, een catalogus van de elektronica-leverancier Amroh, die van november 1929 tot 1937 onregelmatig verscheen. De tijdschriften werden doorgenummerd, zodat het eerste nummer van ‘Radio Bulletin’ (Seizoen 1937) door het leven ging als nummer 14. Door de oorlogsomstandigheden werd de uitgave in september 1944 gestaakt, in oktober 1945 verscheen ‘Radio Bulletin’ opnieuw. In de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw beleefde ‘RB’, zoals iedereen het tijdschrift noemde, zijn hoogtepunt met meer dan 40.000 abonnees en zelfs met een zelfstandige Vlaamse editie die in 1965 startte en snel meer dan 15.000 abonnees verzamelde.

In januari 1985 werd de naam veranderd in ‘RB Elektronica Computers’. Deze naam was geen lang leven beschoren, want in september 1987 werd de naam van het tijdschrift nogmaals gewijzigd en wel in ‘RB Elektronica Magazine’. Die diverse naamsveranderingen hadden alles te maken met het feit dat het steeds minder goed ging met dit tijdschrift. De concurrentie van het innovatiever ‘elektuur’ was moordend en het tijdschrift verloor steeds meer lezers.

Om het tij te keren werden in snel tempo nieuwe hoofd- of eindredacteuren aangesteld, die ieder weer een andere format voor het tijdschrift verzonnen. Dán moest ‘RB’ een tijdschrift voor de hobbyist worden met veel nabouw beschrijvingen, twee jaar later werd de koers omgegooid en moest het een tijdschrift worden voor de professionele elektronicus of voor de computer gebruiker. Deze diverse koerswijzigingen waren niet bevorderlijk voor het aantal lezers en freelance auteurs, zoals ondergetekende, werden er stapelgek van.

In het begin van deze eeuw valt uiteindelijk het doek voor dit tijdschrift, dat als geen ander zijn stempel heeft gedrukt op het elektronica gebeuren in Nederland en Vlaanderen. (bron: Internet Archive)

Radio Bulletin 1966-01

1966-01

Radio Bulletin 1966-02

1966-02

Radio Bulletin 1966-03

1966-03

Radio Bulletin 1966-04

1966-04

Radio Bulletin 1966-05

1966-05

Radio Bulletin 1966-06

1966-06

Radio Bulletin 1966-07

1966-07

Radio Bulletin 1966-08

1966-08

Radio Bulletin 1966-09

1966-09

Radio Bulletin 1966-10

1966-10

Radio Bulletin 1966-11

1966-11

Radio Bulletin 1966-12

1966-12

Radio Bulletin 1967-01

1967-01

Radio Bulletin 1967-02

1967-02

Radio Bulletin 1967-03

1967-03

Radio Bulletin 1967-04

1967-04

Radio Bulletin 1967-05

1967-05

Radio Bulletin 1967-06

1967-06

Radio Bulletin 1967-07

1967-07

Radio Bulletin 1967-08

1967-08

Radio Bulletin 1967-09

1967-09

Radio Bulletin 1967-10

1967-10

Radio Bulletin 1967-11

1967-11

Radio Bulletin 1967-12

1967-12

Radio Bulletin 1968-01

1968-01

Radio Bulletin 1968-02

1968-02

Radio Bulletin 1968-03

1968-03

Radio Bulletin 1968-04

1968-04

Radio Bulletin 1968-05

1968-05

Radio Bulletin 1968-06

1968-06

Radio Bulletin 1968-07

1968-07

Radio Bulletin 1968-08

1968-08

Radio Bulletin 1968-09

1968-09

Radio Bulletin 1968-10

1968-10

Radio Bulletin 1968-11

1968-11

Radio Bulletin 1968-12

1968-12

Radio Bulletin 1969-01

1969-01

Radio Bulletin 1969-02

1969-02

Radio Bulletin 1969-03

1969-03

Radio Bulletin 1969-04

1969-04

Radio Bulletin 1969-05

1969-05

Radio Bulletin 1969-06

1969-06

Radio Bulletin 1969-07

1969-07

Radio Bulletin 1969-08

1969-08

Radio Bulletin 1969-09

1969-09

Radio Bulletin 1969-10

1969-10

Radio Bulletin 1969-11

1969-11

Radio Bulletin 1969-12

1969-12

Radio Bulletin 1970-01

1970-01

Radio Bulletin 1970-02

1970-02

Radio Bulletin 1970-03

1970-03

Radio Bulletin 1970-04

1970-04

Radio Bulletin 1970-05

1970-05

Radio Bulletin 1970-06

1970-06

Radio Bulletin 1970-07

1970-07

Radio Bulletin 1970-08

1970-08

Radio Bulletin 1970-09

1970-09

Radio Bulletin 1970-10

1970-10

Radio Bulletin 1970-11

1970-11

Radio Bulletin 1970-12

1970-12

Loading